یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

تلفن تماس : 54523 - 021
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا
تور مشهد ( هتل های چهار ستاره )

تور مشهد نیمه دوم مهر ۹۵ هتل کیانا شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منو انتخابی(۲تخته) منو بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ ۵۷۸.۰۰۰ ۶۴۱.۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ۵۲۵.۰۰۰ ۵۸۸.۰۰۰...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه دوم مهر ۹۵ هتل سی نور شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ۵۰۹.۰۰۰ ۶۳۵.۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ ۵۰۹.۰۰۰ ۶۳۵....
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه اول مهر ۹۵ هتل سی نور شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ ۶۱۵.۰۰۰ ۷۴۶.۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ ۶۰۰.۰۰۰ ۷۳۰....
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه اول مهر ۹۵ هتل کیانا شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منو انتخابی(۲تخته) منو بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ ۵۸۸.۰۰۰ ۶۵۱.۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ ۵۵۱.۰۰۰ ۶۱۴.۰۰۰...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه دوم شهریور ۹۵ هتل سی نور شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ – – ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ ۶۸۹.۰۰۰ ۸...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه دوم شهریور ۹۵ هتل الماس شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ ۶۴۸.۰۰۰ ۷۴۲.۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ ۶۹۵.۰۰۰ ۷۹...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه اول شهریور ۹۵ هتل کیانا شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منو انتخابی(۲تخته) منو بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ ۵۸۸.۰۰۰ ۶۵۱.۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ ۶۴۱.۰۰۰ ۷۰۴....
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه اول شهریور ۹۵ هتل سی نور شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ – – ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ ۶۲۶.۰۰۰ ۷...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه اول شهریور ۹۵ هتل الماس شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ ۶۰۱.۰۰۰ ۶۹۵.۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ ۶۳۲.۰۰۰ ۷۲...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه دوم مرداد ۹۵ هتل الماس شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۶۲۰.۰۰۰ ۷۱۴.۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۶۲۰.۰۰۰ ۷۱۴...
بیشتر بخوانید