جمعه ۰۲ اسفند ۱۳۹۸

تلفن تماس : 54523 - 021
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا
تور مشهد ( هتل های چهار ستاره )

تور مشهد ویژه نوروز ۹۶ هتل سی نور شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ – ۸۶۷٫۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ –...
بیشتر بخوانید

تور مشهد بهمن ۹۵ هتل الماس شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۴۸۹٫۰۰۰ ۵۶۷٫۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۵۲۶٫۰۰۰ ۶۰۴٫۰۰۰ ۱۳۹۵/...
بیشتر بخوانید

تور مشهد بهمن ۹۵ هتل جواد شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۶۰۳٫۰۰۰ ۶۳۰٫۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۶۳۹٫۰۰۰ ۶۶۷٫۰۰۰ ۱۳۹۵/۱...
بیشتر بخوانید

تور مشهد بهمن ۹۵ هتل سی نور شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۴۴۱٫۰۰۰ ۵۳۶٫۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۴۷۸٫۰۰۰ ۵۷۲٫۰۰۰ ۱۳۹۵...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه دوم دی ۹۵ هتل الماس شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۵۳۶٫۰۰۰ ۶۳۰٫۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۵۵۷٫۰۰۰ ۶۵۱٫۰۰...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه دوم دی ۹۵ هتل جواد شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۶۳۴٫۰۰۰ ۶۸۳٫۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۶۵۵٫۰۰۰ ۷۰۴٫۰۰۰...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه دوم دی ۹۵ هتل کیانا شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱   تاریخ منو انتخابی(۲تخته) منو بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۴۹۴٫۰۰۰ ۵۳۶٫۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۵۰۴٫۰۰۰ ۵...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه اول دی ۹۵ هتل تارا شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۷۵۵٫۰۰۰ ۷۷۷٫۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۷۲۳٫۰۰۰ ۷۴۶٫۰۰۰...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه اول دی ۹۵ هتل الماس شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۵۸۸٫۰۰۰ ۶۸۳٫۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۵۲۵٫۰۰۰ ۶۲۰٫۰۰...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه اول دی ۹۵ هتل جواد شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۶۸۷٫۰۰۰ ۷۴۶٫۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۶۲۴٫۰۰۰ ۶۸۳٫۰۰۰...
بیشتر بخوانید
Call Now Button