یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

تلفن تماس : 54523 - 021
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا
تور مشهد ( هتل های چهار ستاره )

تور مشهد نیمه دوم دی ۹۵ هتل جواد شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۶۳۴.۰۰۰ ۶۸۳.۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۶۵۵.۰۰۰ ۷۰۴.۰۰۰...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه دوم دی ۹۵ هتل کیانا شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱   تاریخ منو انتخابی(۲تخته) منو بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۴۹۴.۰۰۰ ۵۳۶.۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۵۰۴.۰۰۰ ۵...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه اول دی ۹۵ هتل تارا شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۷۵۵.۰۰۰ ۷۷۷.۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۷۲۳.۰۰۰ ۷۴۶.۰۰۰...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه اول دی ۹۵ هتل الماس شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۵۸۸.۰۰۰ ۶۸۳.۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۵۲۵.۰۰۰ ۶۲۰.۰۰...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه اول دی ۹۵ هتل جواد شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۶۸۷.۰۰۰ ۷۴۶.۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۶۲۴.۰۰۰ ۶۸۳.۰۰۰...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه اول دی ۹۵ هتل سی نور شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۵۴۶.۰۰۰ ۶۵۳.۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۴۸۳.۰۰۰ ۵۹۰.۰...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه دوم آذر ۹۵ هتل جواد شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ۶۸۱.۰۰۰ ۷۴۰.۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ ۶۳۴.۰۰۰ ۶۹۳.۰۰...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه دوم آذر ۹۵ هتل کیانا شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱   تاریخ منو انتخابی(۲تخته) منو بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ۶۰۴.۰۰۰ ۶۴۶.۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ ۵۳۶.۰۰۰...
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه دوم آذر ۹۵ هتل سی نور شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱ تاریخ منوی صبحانه (۲تخته) منوی بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ۵۴۱.۰۰۰ ۶۴۸.۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ ۴۹۴.۰۰۰ ۶۰۱....
بیشتر بخوانید

تور مشهد نیمه اول آذر ۹۵ هتل کیانا شماره تماس : ۲۶۱۲۱۰۱۴-۰۲۱ و ۵۵۳۶۹۵۲۵-۰۲۱   تاریخ منو انتخابی(۲تخته) منو بوفه(۲تخته) ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ ۵۴۱.۰۰۰ ۵۸۰.۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ۵۹۹.۰۰۰...
بیشتر بخوانید