دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

تلفن تماس : 54523 - 021
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا
تور مشهد از اهواز

برای اطلاع از نرخ دقیق تور مشهد از اهواز با همکاران ما تماس بگیرید

۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱

اهواز و مشهد در فاصله ۱۱۵۱ کیلومتری از یکدیگر قرار دارند که مدت تخمینی پرواز میان ‌آن‌ها ۰۱:۳۹ ساعت است که این میزان ممکن است بسته به آب و هوا یا مسیرهای هوایی متغیر باشد.

 

تور زمینی و هوایی مشهد از اهواز یا تور مشهد اهواز هوایی و زمینی امروزه از تورهای مورد استقبال می باشد.
شما همسفران محترم که تمایل دارید از آفر تورهای زمینی یا هوایی اهواز مشهد استفاده نمایید کافیست به شماره های موجود در سایت ما مراجعه نمایید و با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۶۹۶۷ کاسپین ۰۷:۱۵
۸۳۶ آسمان ۰۸:۴۰
۵۸۱۷ وارش ۰۸:۰۰
۹۵۳ ایران ایر تور ۱۲:۱۵
۵۶۴۰ آتا ۲۰:۴۰
۴۱۱۲ زاگرس ۲۲:۳۰

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۴۱۲۲ زاگرس ۰۵:۰۰
۶۹۶۷ کاسپین ۰۷:۱۵
۵۸۱۷ وارش ۰۸:۴۵
۵۷۱۸ آتا ۱۱:۰۰
۹۵۳ ایران ایر تور ۱۹:۳۰
۵۶۷۰ آتا ۲۰:۲۰
۴۱۱۲ زاگرس ۲۲:۳۰
۵۶۴۰ آتا ۲۲:۴۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
چهار شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۹۵۳ ایران ایر تور ۱۰:۳۰
۵۸۱۷ وارش ۱۰:۴۵
۵۷۱۸ آتا ۱۱:۰۰
۵۶۷۰ آتا ۲۰:۳۰
۴۱۱۲ زاگرس ۲۲:۳۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۴۱۲۲ زاگرس ۰۵:۰۰
۸۳۶ آسمان ۰۸:۴۰
۵۸۱۷ وارش ۰۹:۰۰
۵۷۱۸ آتا ۱۰:۰۰
۸۰۷۹ ایران ایر تور ۱۶:۳۰
۶۹۶۷ کاسپین ۱۷:۳۰
۹۵۳ ایران ایر تور ۱۹:۱۵
۵۶۴۰ آتا ۲۰:۰۰
۴۱۱۲ زاگرس ۲۲:۳۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۴۱۲۲ زاگرس ۰۵:۰۰
۵۸۱۷ وارش ۰۸:۴۵
۳۴۶۰ ایران ایر ۱۹:۰۵
۵۶۷۰ آتا ۱۹:۳۰
۶۹۶۷ کاسپین ۲۰:۰۰
۴۱۱۲ زاگرس ۲۲:۳۰
۸۰۷۹ ایران ایر تور ۲۳:۰۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۵۸۱۷ وارش ۰۹:۰۰
۸۳۶ آسمان ۰۹:۴۰
۹۵۳ ایران ایر تور ۱۲:۰۰
۵۶۷۰ آتا ۲۰:۰۰
۴۱۱۲ زاگرس ۲۲:۳۰
۵۶۴۰ آتا ۲۲:۴۰
۸۰۷۹ ایران ایر تور ۲۳:۰۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۴۱۲۲ زاگرس ۰۵:۰۰
۸۰۷۹ ایران ایر تور ۱۰:۰۰
۵۸۱۷ وارش ۱۰:۴۵
۹۵۳ ایران ایر تور ۱۹:۳۰
۵۶۴۰ آتا ۲۰:۰۰
۵۶۷۰ آتا ۲۰:۲۰
۴۱۱۲ زاگرس ۲۲:۳۰

 

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۶۹۶۷ کاسپین ۰۷:۱۵
۸۳۶ آسمان ۰۸:۴۰
۵۸۱۷ وارش ۰۹:۰۰
۹۵۳ ایران ایر تور ۱۲:۰۰
۵۶۷۰ آتا ۲۰:۰۰
۵۶۴۰ آتا ۲۰:۴۰
۴۳۴۹ سپهران ۲۱:۴۰
۴۱۱۲ زاگرس ۲۲:۳۰
۸۰۷۹ ایران ایر تور ۲۳:۴۵

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۴۱۲۲ زاگرس ۰۵:۰۰
۶۹۶۷ کاسپین ۰۷:۱۵
۵۸۱۷ وارش ۰۸:۴۵
۵۷۱۸ آتا ۱۱:۰۰
۹۵۳ ایران ایر تور ۱۹:۳۰
۵۶۷۰ آتا ۲۰:۲۰
۴۱۱۲ زاگرس ۲۲:۳۰
۵۶۴۰ آتا ۲۲:۴۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
چهار شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۹۵۳ ایران ایر تور ۱۰:۳۰
۵۸۱۷ وارش ۱۰:۴۵
۵۷۱۸ آتا ۱۱:۰۰
۵۶۷۰ آتا ۲۰:۳۰
۴۱۱۲ زاگرس ۲۲:۳۰
Call Now Button