یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

تلفن تماس : 54523 - 021
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا
تور مشهد از اصفهان

برای اطلاع از نرخ دقیق تور مشهد از اصفهان با همکاران ما تماس بگیرید

۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱

اصفهان و مشهد در فاصله ۸۳۲ کیلومتری از یکدیگر قرار دارند که مدت تخمینی پرواز میان ‌آن‌ها ۰۱:۳۰ ساعت است که این میزان ممکن است بسته به آب و هوا یا مسیرهای هوایی متغیر باشد.

تور زمینی و هوایی مشهد از اصفهان یا تور مشهد اصفهان هوایی و زمینی امروزه از تورهای مورد استقبال می باشد.
شما همسفران محترم که تمایل دارید از آفر تورهای زمینی یا هوایی اصفهان مشهد استفاده نمایید کافیست به شماره های موجود در سایت ما مراجعه نمایید و با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۳۹۰ ایران ایر ۱۷:۲۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۱۷:۳۰
۴۱۰۲ زاگرس ۱۸:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۹:۲۵
۵۸۸۷ وارش ۲۲:۳۰
۶۲۰۸ تابان ۲۳:۵۹

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۶۹۵۹ کاسپین ۱۹:۱۰
۶۹۰۵ کاسپین ۲۰:۰۵
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵
۶۲۰۸ تابان ۲۳:۰۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
چهار شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۲۸۶۲ معراج ۱۳:۳۵
۹۴۳ ایران ایر تور ۱۷:۳۰
۴۱۰۲ زاگرس ۱۸:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۹:۴۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۶۹۰۵ کاسپین ۱۰:۰۰
۶۲۱۰ تابان ۱۰:۳۰
۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۴۱۰۲ زاگرس ۱۸:۳۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵
۶۲۰۸ تابان ۲۳:۰۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۲:۰۰
۶۹۵۹ کاسپین ۱۹:۳۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵
۶۲۰۸ تابان ۲۳:۵۹

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۴۱۰۲ زاگرس ۱۸:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۹:۰۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵
۶۲۰۸ تابان ۲۳:۰۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۲۸۶۲ معراج ۱۲:۴۵
۴۱۰۲ زاگرس ۱۸:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۲۰:۳۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵
۶۲۰۸ تابان ۲۳:۰۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۳۹۰ ایران ایر ۱۷:۲۰
۴۱۰۲ زاگرس ۱۸:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۹:۳۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵
۵۸۸۷ وارش ۲۲:۳۰
۶۲۰۸ تابان ۲۳:۰۰

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۶۹۵۹ کاسپین ۱۹:۱۰
۶۹۰۵ کاسپین ۲۰:۱۵
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۰۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵

 

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
چهار شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۲۸۶۲ معراج ۱۳:۳۵
۴۱۰۲ زاگرس ۱۸:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۹:۴۰
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۰۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵

 

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۴۱۰۲ زاگرس ۱۸:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۲۰:۳۰
۵۸۸۷ وارش ۲۰:۴۵
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۰۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۲:۰۰
۶۹۵۹ کاسپین ۱۹:۳۰
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۰۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۴۱۰۲ زاگرس ۱۸:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۹:۰۰
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۰۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۲۸۶۲ معراج ۱۲:۴۵
۴۱۰۲ زاگرس ۱۸:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۲۰:۳۰
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۰۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۳۹۰ ایران ایر ۱۷:۲۰
۴۱۰۲ زاگرس ۱۸:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۹:۳۰
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۰۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵
۵۸۸۷ وارش ۲۲:۳۰
Call Now Button