پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

تلفن تماس : 54523 - 021
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا
تور مشهد از اصفهان

برای اطلاع از نرخ دقیق تور مشهد از اصفهان با همکاران ما تماس بگیرید

۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱

اصفهان و مشهد در فاصله ۸۳۲ کیلومتری از یکدیگر قرار دارند که مدت تخمینی پرواز میان ‌آن‌ها ۰۱:۳۰ ساعت است که این میزان ممکن است بسته به آب و هوا یا مسیرهای هوایی متغیر باشد.

تور زمینی و هوایی مشهد از اصفهان یا تور مشهد اصفهان هوایی و زمینی امروزه از تورهای مورد استقبال می باشد.
شما همسفران محترم که تمایل دارید از آفر تورهای زمینی یا هوایی اصفهان مشهد استفاده نمایید کافیست به شماره های موجود در سایت ما مراجعه نمایید و با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۳۹۰ ایران ایر تور ۰۶:۴۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۴:۱۰
۴۱۰۸ زاگرس ۱۵:۰۵
۹۴۳ ایران ایر تور ۱۷:۳۰
۶۲۰۸ تابان ۲۰:۱۰

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
 شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۲۸۶۲ معراج ۱۳:۱۵
۴۱۰۸ زاگرس ۱۴:۰۵
۹۴۳ ایران ایر تور ۱۷:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۸:۳۵
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۳۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۲۸۶۲ معراج ۱۳:۱۰
۴۱۰۸ زاگرس ۱۴:۰۵
۹۴۳ ایران ایر تور ۱۷:۴۰
۶۹۵۹ کاسپین ۲۰:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۲۰:۵۰
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۳۰

 

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۵۸۸۷ وارش ۱۴:۰۰
۴۱۰۸ زاگرس ۱۴:۰۵
۶۹۵۹ کاسپین ۱۵:۳۰
۳۹۰ ایران ایر ۱۶:۳۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۱۷:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۲۰:۴۰
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۳۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۶۹۵۹ کاسپین ۱۱:۰۰
۴۱۰۸ زاگرس ۱۵:۰۵
۶۹۰۵ کاسپین ۲۰:۵۰
۶۲۰۸ تابان ۲۲:۰۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۲۸۶۲ معراج ۱۳:۱۵
۴۱۰۸ زاگرس ۱۴:۰۵
۹۴۳ ایران ایر تور ۱۷:۴۰
۶۹۰۵ کاسپین ۲۰:۴۵
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۳۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۵۸۸۷ وارش ۱۰:۰۰
۶۹۵۹ کاسپین ۱۰:۲۵
۴۱۰۸ زاگرس ۱۴:۰۵
۶۲۰۸ تابان ۱۹:۰۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۹:۲۵
۸۰۴۳ ایران ایر تور ۲۰:۱۵

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۳۹۰ ایران ایر ۰۶:۴۰
۶۹۵۹ کاسپین ۱۲:۰۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۴:۱۰
۴۱۰۸ زاگرس ۱۵:۰۵
۶۲۰۸ تابان ۲۰:۱۵

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۲۸۶۲ معراج ۱۳:۱۵
۴۱۰۸ زاگرس ۱۴:۰۵
۹۴۳ ایران ایر تور ۱۷:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۸:۳۵
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۳۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۲۸۶۲ معراج ۱۳:۱۰
۴۱۰۸ زاگرس ۱۴:۰۵
۹۴۳ ایران ایر تور ۱۷:۴۰
۶۹۵۹ کاسپین ۲۰:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۲۰:۵۰
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۳۰

 

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۵۸۸۷ وارش ۱۴:۰۰
۶۹۵۹ کاسپین ۱۵:۳۰
۳۹۰ ایران ایر ۱۶:۳۰
۴۱۰۸ زاگرس ۱۷:۲۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۱۷:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۲۰:۴۰

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۲:۰۰
۶۹۵۹ کاسپین ۱۹:۳۰
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۰۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۴۱۰۲ زاگرس ۱۸:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۹:۰۰
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۰۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۲۸۶۲ معراج ۱۲:۴۵
۴۱۰۲ زاگرس ۱۸:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۲۰:۳۰
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۰۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵

 

روز شماره پرواز ایرلاین ساعت پرواز
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۴۱۰۸ زاگرس ۱۱:۲۰
۳۹۰ ایران ایر ۱۷:۲۰
۴۱۰۲ زاگرس ۱۸:۳۰
۶۹۰۵ کاسپین ۱۹:۳۰
۶۲۰۸ تابان ۲۱:۰۰
۹۴۳ ایران ایر تور ۲۲:۱۵
۵۸۸۷ وارش ۲۲:۳۰
Call Now Button