دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

تلفن تماس : 88744565 - 021
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا
تور مشهد اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ 

دو شب و سه روز

نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
آلتون شیرازی ۲۱ ۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۳۰٫۰۰۰ تومان
جوادیه طبرسی ۲۵ ۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵۰٫۰۰۰ تومان
سراج طبرسی ۱۶ ۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان
فراز امام رضا ۳۱ ۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۳۰٫۰۰۰ تومان
آرین امام رضا ۳ ۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷۳۰٫۰۰۰ تومان
ایران زمین امام رضا ۲ ۴۱۵٫۰۰۰ تومان ۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۷۹۰٫۰۰۰ تومان
سهند امام رضا ۲ ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۷۷۵٫۰۰۰ تومان
الغدیر چهارراه شهدا ۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۹۰۰٫۰۰۰ تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
کلیه قیمت های فوق مربوط به مبدا حرکت از تهران بوده و برای ایام غیرپیک و عادی محاسبه شده است . لطفا جهت دریافت نرخ دقیق تورها در تاریخ موردنظر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید .  ۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
آلتون شیرازی ۲۱ ۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۳۰٫۰۰۰ تومان
کرانه امام رضا ۷ ۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۳۰٫۰۰۰ تومان
بسطامی خیابان اندرزگو ۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۴۰٫۰۰۰ تومان
افتخار امام رضا ۱۹ ۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۳۰٫۰۰۰ تومان
شاد فلکه آب ۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۲۰٫۰۰۰ تومان
سبز میدان توحید ۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۲۰٫۰۰۰ تومان
شایگان امام رضا ۱۸ ۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵۰٫۰۰۰ تومان
آرین امام رضا ۳ ۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷۳۰٫۰۰۰ تومان
ستارگان امام رضا ۵ ۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷۳۰٫۰۰۰ تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
کلیه قیمت های فوق مربوط به مبدا حرکت از تهران بوده و برای ایام غیرپیک و عادی محاسبه شده است . لطفا جهت دریافت نرخ دقیق تورها در تاریخ موردنظر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید .  ۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
آراد دانش غربی ۱۱ ۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵۰٫۰۰۰ تومان
سینا چهارراه خسروی ۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۷۲۵٫۰۰۰ تومان
صابر خسروی نو ۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵۰٫۰۰۰ تومان
مرمر امام رضا ۸ ۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
انصار شیرازی ۳ ۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
اولیا شیرازی ۲۱ ۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۵٫۰۰۰ تومان
منجی بازار رضا ۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۱۰٫۰۰۰ تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
کلیه قیمت های فوق مربوط به مبدا حرکت از تهران بوده و برای ایام غیرپیک و عادی محاسبه شده است . لطفا جهت دریافت نرخ دقیق تورها در تاریخ موردنظر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید .  ۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
الوند امام رضا ۲۵ ۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۲۰٫۰۰۰ تومان
جوادیه طبرسی ۲۵ ۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵۰٫۰۰۰ تومان
ایساتیس امام رضا ۳۴ ۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۴۰٫۰۰۰ تومان
دانشور چمران ۸ ۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان
کوثر فلکه آب ۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
حافظ شهید اندرزگو ۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
المپیا امام رضا ۸ ۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۷۱۰٫۰۰۰ تومان
پارسه دانش غربی ۵/۱ ۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵۰٫۰۰۰ تومان
میامی امام رضا ۳۵ ۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷۳۰٫۰۰۰ تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
کلیه قیمت های فوق مربوط به مبدا حرکت از تهران بوده و برای ایام غیرپیک و عادی محاسبه شده است . لطفا جهت دریافت نرخ دقیق تورها در تاریخ موردنظر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید .  ۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
زیتون خیابان پاسداران ۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۷۱۰٫۰۰۰ تومان
سیمرغ ۱۷ شهریور ۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۷۱۰٫۰۰۰ تومان
تهران امام رضا ۸ ۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۷۰٫۰۰۰ تومان
هلیا امام رضا ۸ ۴۱۵٫۰۰۰ تومان ۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۷۹۰٫۰۰۰ تومان
پارمیدا امام رضا ۲۴ ۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۵۰٫۰۰۰ تومان
هاترا دانش غربی ۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۷۱۰٫۰۰۰ تومان
عماد طبرسی ۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۷۱۰٫۰۰۰ تومان
ابران زمین امام رضا ۸ ۴۱۵٫۰۰۰ تومان ۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۷۹۰٫۰۰۰ تومان
آیران امام رضا ۱۰ ۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۷۱۵٫۰۰۰ تومان
اطلس فلکه آب ۴۱۵٫۰۰۰ تومان ۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۷۹۰٫۰۰۰ تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
کلیه قیمت های فوق مربوط به مبدا حرکت از تهران بوده و برای ایام غیرپیک و عادی محاسبه شده است . لطفا جهت دریافت نرخ دقیق تورها در تاریخ موردنظر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید .  ۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
فردوس امام رضا ۸ ۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
خورشید تابان خیابان پاسداران ۴۱۵٫۰۰۰ تومان ۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۷۹۰٫۰۰۰ تومان
تارا چهارراه شهدا ۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۷۰٫۰۰۰ تومان
کیانا امام رضا ۲ ۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
الماس ۱ بین امام رضا ۴ و ۶ ۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان
الغدیر چهارراه شهدا ۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۹۰۰٫۰۰۰ تومان
بشری بازار سر شور ۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۹۷۰٫۰۰۰ تومان
جواد امام رضا ۳ ۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
کلیه قیمت های فوق مربوط به مبدا حرکت از تهران بوده و برای ایام غیرپیک و عادی محاسبه شده است . لطفا جهت دریافت نرخ دقیق تورها در تاریخ موردنظر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید .  ۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
سی نور ۱۷ شهریور ۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۹۷۰٫۰۰۰ تومان
پردیسان بزرگراه شهید کلانتری ۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان
آرمان نواب صفوی ۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۹۴۰٫۰۰۰ تومان
هما ۲ چهارراه خیام ۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۹۷۰٫۰۰۰ تومان
پارسیس بلوار امیر المومنین ۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
بین المللی قصر بین امام رضا ۱۴ و۱۶ ۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۵٫۰۰۰ تومان
الماس ۲ امام رضا ۲۰ ۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۹۵۵٫۰۰۰ تومان
مجلل درویشی بین امام رضا ۲۴ و ۲۶ ۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
مدینه الرضا خیابان شیرازی ۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان
قصر طلایی بین امام رضا ۳۴ و ۳۶ ۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
کلیه قیمت های فوق مربوط به مبدا حرکت از تهران بوده و برای ایام غیرپیک و عادی محاسبه شده است . لطفا جهت دریافت نرخ دقیق تورها در تاریخ موردنظر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید .  ۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل پرستاره مشکات آریا حافظ سهند عرش کارن ایران زمین
تاریخ پرواز ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت
هزینه ۵۲۵٫۰۰۰ ۵۸۵٫۰۰۰ ۵۹۵٫۰۰۰ ۵۶۵٫۰۰۰ ۶۷۰٫۰۰۰ ۵۸۵٫۰۰۰ ۶۴۵٫۰۰۰ ۶۹۵٫۰۰۰
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت هواپیما ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل سراج کیانا هاترا هلیا اترک الماس۱ تارا
تاریخ پرواز ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت
هزینه ۶۱۵٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۵۵٫۰۰۰ ۶۱۵٫۰۰۰ ۷۹۵٫۰۰۰ ۸۹۰٫۰۰۰ ۷۴۰٫۰۰۰
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت هواپیما ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل الماس ۲ پارسیس درویشی قصر الماس قصر طلایی مدینه الرضا قصر الضیافه
تاریخ پرواز ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت ۸ اردیبهشت
هزینه ۹۱۵٫۰۰۰ ۷۴۰٫۰۰۰ ۹۵۰٫۰۰۰ ۱٫۱۱۵٫۰۰۰ ۹۶۰٫۰۰۰ ۸۷۰٫۰۰۰ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت هواپیما ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه
فرم درخواست تور :

در صورت تمایل فرم زیر را پر نموده تا کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

لطفا صبر کنید

هـتـل هـا

بررسی اجمالی آخرین هتل ها

رستوران های مشهد

Call Now Button