پنج شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تلفن تماس : 54523 - 021
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا
تور مشهد اسفند ماه ۱۳۹۷ 

دو شب و سه روز

نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
آلتون شیرازی ۲۱ ۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲۰٫۰۰۰ تومان
جوادیه طبرسی ۲۵ ۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۵۰٫۰۰۰ تومان
سراج طبرسی ۱۶ ۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۸۰٫۰۰۰ تومان
فراز امام رضا ۳۱ ۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۴۰٫۰۰۰ تومان
آرین امام رضا ۳ ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۳۰٫۰۰۰ تومان
ایران زمین امام رضا ۲ ۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
سهند امام رضا ۲ ۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان
الغدیر چهارراه شهدا ۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۷۷۰٫۰۰۰ تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
کلیه قیمت های فوق مربوط به مبدا حرکت از تهران بوده و برای ایام غیرپیک و عادی محاسبه شده است . لطفا جهت دریافت نرخ دقیق تورها در تاریخ موردنظر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید .  ۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
آلتون شیرازی ۲۱ ۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲۰٫۰۰۰ تومان
کرانه امام رضا ۷ ۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲۰٫۰۰۰ تومان
بسطامی خیابان اندرزگو ۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۵۰٫۰۰۰ تومان
افتخار امام رضا ۱۹ ۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۴۰٫۰۰۰ تومان
شاد فلکه آب ۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۴۰٫۰۰۰ تومان
سبز میدان توحید ۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۴۰٫۰۰۰ تومان
شایگان امام رضا ۱۸ ۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۰۰٫۰۰۰ تومان
آرین امام رضا ۳ ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۳۰٫۰۰۰ تومان
ستارگان امام رضا ۵ ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۳۰٫۰۰۰ تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
کلیه قیمت های فوق مربوط به مبدا حرکت از تهران بوده و برای ایام غیرپیک و عادی محاسبه شده است . لطفا جهت دریافت نرخ دقیق تورها در تاریخ موردنظر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید .  ۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
آراد دانش غربی ۱۱ ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳۰٫۰۰۰ تومان
سینا چهارراه خسروی ۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۵۶۵٫۰۰۰ تومان
صابر خسروی نو ۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۰۰٫۰۰۰ تومان
مرمر امام رضا ۸ ۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۷۰٫۰۰۰ تومان
انصار شیرازی ۳ ۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۷۰٫۰۰۰ تومان
اولیا شیرازی ۲۱ ۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۷۰٫۰۰۰ تومان
منجی بازار رضا ۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
کلیه قیمت های فوق مربوط به مبدا حرکت از تهران بوده و برای ایام غیرپیک و عادی محاسبه شده است . لطفا جهت دریافت نرخ دقیق تورها در تاریخ موردنظر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید .  ۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
الوند امام رضا ۲۵ ۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۷۰٫۰۰۰ تومان
جوادیه طبرسی ۲۵ ۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۵۰٫۰۰۰ تومان
ایساتیس امام رضا ۳۴ ۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۷۰٫۰۰۰ تومان
دانشور چمران ۸ ۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲۰٫۰۰۰ تومان
کوثر فلکه آب ۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۱۰٫۰۰۰ تومان
حافظ شهید اندرزگو ۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
المپیا امام رضا ۸ ۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان
پارسه دانش غربی ۵/۱ ۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۶۰٫۰۰۰ تومان
میامی امام رضا ۳۵ ۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۱۰٫۰۰۰ تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
کلیه قیمت های فوق مربوط به مبدا حرکت از تهران بوده و برای ایام غیرپیک و عادی محاسبه شده است . لطفا جهت دریافت نرخ دقیق تورها در تاریخ موردنظر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید .  ۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
زیتون خیابان پاسداران ۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۴۰٫۰۰۰ تومان
سیمرغ ۱۷ شهریور ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳۰٫۰۰۰ تومان
تهران امام رضا ۸ ۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۶۰٫۰۰۰ تومان
هلیا امام رضا ۸ ۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۱۰٫۰۰۰ تومان
پارمیدا امام رضا ۲۴ ۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲۰٫۰۰۰ تومان
هاترا دانش غربی ۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۱۰٫۰۰۰ تومان
عماد طبرسی ۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۰۰٫۰۰۰ تومان
ابران زمین امام رضا ۸ ۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
آیران امام رضا ۱۰ ۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲۰٫۰۰۰ تومان
اطلس فلکه آب ۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۲۰٫۰۰۰ تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
کلیه قیمت های فوق مربوط به مبدا حرکت از تهران بوده و برای ایام غیرپیک و عادی محاسبه شده است . لطفا جهت دریافت نرخ دقیق تورها در تاریخ موردنظر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید .  ۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
فردوس امام رضا ۸ ۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۴۰٫۰۰۰ تومان
خورشید تابان خیابان پاسداران ۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان
تارا چهارراه شهدا ۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۷۵۰٫۰۰۰ تومان
کیانا امام رضا ۲ ۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۷۴۰٫۰۰۰ تومان
الماس ۱ بین امام رضا ۴ و ۶ ۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۸۰٫۰۰۰ تومان
الغدیر چهارراه شهدا ۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۷۷۰٫۰۰۰ تومان
بشری بازار سر شور ۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۱۰٫۰۰۰ تومان
جواد امام رضا ۳ ۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۲۰٫۰۰۰ تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
کلیه قیمت های فوق مربوط به مبدا حرکت از تهران بوده و برای ایام غیرپیک و عادی محاسبه شده است . لطفا جهت دریافت نرخ دقیق تورها در تاریخ موردنظر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید .  ۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
سی نور ۱۷ شهریور ۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۶۰٫۰۰۰ تومان
پردیسان بزرگراه شهید کلانتری ۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۱۰٫۰۰۰ تومان
آرمان نواب صفوی ۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۹۴۰٫۰۰۰ تومان
هما ۲ چهارراه خیام ۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۹۴۰٫۰۰۰ تومان
پارسیس بلوار امیر المومنین ۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۹۴۰٫۰۰۰ تومان
بین المللی قصر بین امام رضا ۱۴ و۱۶ ۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۹۰٫۰۰۰ تومان
الماس ۲ امام رضا ۲۰ ۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۴۰٫۰۰۰ تومان
مجلل درویشی بین امام رضا ۲۴ و ۲۶ ۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۸۰٫۰۰۰ تومان
مدینه الرضا خیابان شیرازی ۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۰۰٫۰۰۰ تومان
قصر طلایی بین امام رضا ۳۴ و ۳۶ ۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۳۰٫۰۰۰ تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
کلیه قیمت های فوق مربوط به مبدا حرکت از تهران بوده و برای ایام غیرپیک و عادی محاسبه شده است . لطفا جهت دریافت نرخ دقیق تورها در تاریخ موردنظر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید .  ۵۴۵۲۳ – ۰۲۱       ۸۸۷۴۴۵۶۵ – ۰۲۱
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل پرستاره مشکات آریا حافظ سهند عرش کارن ایران زمین
تاریخ پرواز ۸ بهمن ۸ بهمن ۸ بهمن ۸ بهمن ۸ بهمن ۸ بهمن ۸ بهمن ۸ بهمن
هزینه ۵۲۵٫۰۰۰ ۵۸۵٫۰۰۰ ۵۹۵٫۰۰۰ ۵۶۵٫۰۰۰ ۶۷۰٫۰۰۰ ۵۸۵٫۰۰۰ ۶۴۵٫۰۰۰ ۶۹۵٫۰۰۰
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت هواپیما ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل سراج کیانا هاترا هلیا اترک الماس۱ تارا
تاریخ پرواز ۸ بهمن ۸ بهمن ۸ بهمن ۸ بهمن ۸ بهمن ۸ بهمن ۸ بهمن
هزینه ۶۱۵٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۵۵٫۰۰۰ ۶۱۵٫۰۰۰ ۷۹۵٫۰۰۰ ۸۹۰٫۰۰۰ ۷۴۰٫۰۰۰
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت هواپیما ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل الماس ۲ پارسیس درویشی قصر الماس قصر طلایی مدینه الرضا قصر الضیافه
تاریخ پرواز ۸ بهمن ۸ بهمن ۸ بهمن ۸ بهمن ۸ بهمن ۸ بهمن ۸ بهمن
هزینه ۹۱۵٫۰۰۰ ۷۴۰٫۰۰۰ ۹۵۰٫۰۰۰ ۱٫۱۱۵٫۰۰۰ ۹۶۰٫۰۰۰ ۸۷۰٫۰۰۰ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت هواپیما ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه
فرم درخواست تور :

در صورت تمایل فرم زیر را پر نموده تا کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

لطفا صبر کنید

هـتـل هـا

بررسی اجمالی آخرین هتل ها

رستوران های مشهد