یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷

تلفن تماس : 26121014 - 021
Header ad
چشمه گراب
  • چشمه گراب

    چشمه گراب آدرس: 49 کیلومتری جاده ی مشهد نیشابور  دهانه آتشفشان تمامی ندارد. هیچ کس نمی داند از زیر به کجا ...

    چشمه گراب آدرس: 49 کیلومتری جاده ی مشهد نیشابور  دهانه آتشفشان تمامی ندارد. هیچ کس نمی داند از زیر به کجا می‌رسد. حتی چند غواص هم که آمدند، نتوانستند انتهای دهانه را پیدا کنند. آب چشمه، یخ نمی زند. پش ...

    بیشتر بخوانید