سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

تلفن تماس : 26121014 - 021
Header ad
تور مشهد تیر ماه ۱۳۹۷ 

دو شب و سه روز

نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
آلتون شیرازی ۲۱ ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۴۵۰.۰۰۰ تومان
جوادیه طبرسی ۲۵ ۳۲۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۴۱۰.۰۰۰ تومان ۴۷۰.۰۰۰ تومان
سراج طبرسی ۱۶ ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۴۲۰.۰۰۰ تومان ۴۷۰.۰۰۰ تومان ۵۳۰.۰۰۰ تومان
فراز امام رضا ۳۱ ۳۲۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۴۵۰.۰۰۰ تومان
آرین امام رضا ۳ ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۴۲۰.۰۰۰ تومان ۴۷۰.۰۰۰ تومان ۵۳۰.۰۰۰ تومان
ستارگان امام رضا ۵ ۴۲۰.۰۰۰ تومان ۴۵۰.۰۰۰ تومان ۵۰۰.۰۰۰ تومان ۵۵۰.۰۰۰ تومان
کارن امام رضا ۸ ۴۲۰.۰۰۰ تومان ۴۵۰.۰۰۰ تومان ۵۰۰.۰۰۰ تومان ۵۵۰.۰۰۰ تومان
ایران زمین امام رضا ۲ ۴۷۰.۰۰۰ تومان ۵۰۰.۰۰۰ تومان ۵۵۰.۰۰۰ تومان ۶۰۰.۰۰۰ تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
سی نور ۱۷ شهریور ۶۳۵.۰۰۰ تومان ۶۵۵.۰۰۰ تومان ۷۰۵.۰۰۰ تومان ۷۶۵.۰۰۰ تومان
پردیسان بزرگراه شهید کلانتری ۵۰۵.۰۰۰ تومان ۵۲۵.۰۰۰ تومان ۵۷۵.۰۰۰ تومان ۶۳۵.۰۰۰ تومان
آرمان نواب صفوی ۶۳۵.۰۰۰ تومان ۶۵۵.۰۰۰ تومان ۷۰۵.۰۰۰ تومان ۷۶۵.۰۰۰ تومان
هما ۲ چهارراه خیام ۶۳۵.۰۰۰ تومان ۶۵۵.۰۰۰ تومان ۷۰۵.۰۰۰ تومان ۷۶۵.۰۰۰ تومان
پارسیس بلوار امیر المومنین ۶۳۵.۰۰۰ تومان ۶۵۵.۰۰۰ تومان ۷۰۵.۰۰۰ تومان ۷۶۵.۰۰۰ تومان
بین المللی قصر بین امام رضا ۱۴ و۱۶ ۶۷۵.۰۰۰ تومان ۶۹۵.۰۰۰ تومان ۷۴۵.۰۰۰ تومان ۸۰۵.۰۰۰ تومان
الماس ۲ امام رضا ۲۰ ۶۳۵.۰۰۰ تومان ۶۵۵.۰۰۰ تومان ۷۰۵.۰۰۰ تومان ۷۶۵.۰۰۰ تومان
مجلل درویشی بین امام رضا ۲۴ و ۲۶ ۷۳۵.۰۰۰ تومان ۷۵۵.۰۰۰ تومان ۸۰۵.۰۰۰ تومان ۸۶۵.۰۰۰ تومان
مدینه الرضا خیابان شیرازی ۶۶۵.۰۰۰ تومان ۶۸۵.۰۰۰ تومان ۷۴۵.۰۰۰ تومان ۸۰۵.۰۰۰ تومان
قصر طلایی بین امام رضا ۳۴ و ۳۶ ۶۷۵.۰۰۰ تومان ۶۹۵.۰۰۰ تومان ۷۵۵.۰۰۰ تومان ۸۱۵.۰۰۰ تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
آلتون شیرازی ۲۱ ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۴۵۰.۰۰۰ تومان
کرانه امام رضا ۷ ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۴۵۰.۰۰۰ تومان
بسطامی خیابان اندرزگو ۳۲۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۴۱۰.۰۰۰ تومان ۴۷۰.۰۰۰ تومان
شایگان امام رضا ۱۸ ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۴۵۰.۰۰۰ تومان
افتخار امام رضا ۱۹ ۳۲۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۴۱۰.۰۰۰ تومان ۴۷۰.۰۰۰ تومان
شاد فلکه آب ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۴۰۰.۰۰۰ تومان ۴۶۰.۰۰۰ تومان
سبز میدان توحید ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۴۰۰.۰۰۰ تومان ۴۶۰.۰۰۰ تومان
آرین امام رضا ۳ ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۴۲۰.۰۰۰ تومان ۴۷۰.۰۰۰ تومان ۵۳۰.۰۰۰ تومان
ستارگان امام رضا ۵ ۴۲۰.۰۰۰ تومان ۴۵۰.۰۰۰ تومان ۵۰۰.۰۰۰ تومان ۵۵۰.۰۰۰ تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
آراد دانش غربی ۱۱ ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۳۷۰.۰۰۰ تومان ۴۲۰.۰۰۰ تومان ۴۸۰.۰۰۰ تومان
سینا چهارراه خسروی ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۴۰۵.۰۰۰ تومان ۴۵۵.۰۰۰ تومان ۵۱۵.۰۰۰ تومان
صابر خسروی نو ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۴۰۵.۰۰۰ تومان ۴۵۵.۰۰۰ تومان ۵۱۵.۰۰۰ تومان
مرمر امام رضا ۸ ۳۷۵.۰۰۰ تومان ۴۱۵.۰۰۰ تومان ۴۶۵.۰۰۰ تومان ۵۲۵.۰۰۰ تومان
انصار شیرازی ۳ ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۴۰۵.۰۰۰ تومان ۴۵۵.۰۰۰ تومان ۵۱۵.۰۰۰ تومان
اولیا شیرازی ۲۱ ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۴۰۵.۰۰۰ تومان ۴۵۵.۰۰۰ تومان ۵۱۵.۰۰۰ تومان
منجی بازار رضا ۴۶۵.۰۰۰ تومان ۵۰۵.۰۰۰ تومان ۵۵۵.۰۰۰ تومان ۶۱۵.۰۰۰ تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
الوند امام رضا ۲۵ ۳۴۵.۰۰۰ تومان ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۴۱۵.۰۰۰ تومان ۴۷۵.۰۰۰ تومان
جوادیه طبرسی ۲۵ ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۴۰۰.۰۰۰ تومان ۴۶۰.۰۰۰ تومان
ایساتیس امام رضا ۳۴ ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۳۷۰.۰۰۰ تومان ۴۲۰.۰۰۰ تومان ۴۸۰.۰۰۰ تومان
دانشور چمران ۸ ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۳۸۰.۰۰۰ تومان ۴۳۰.۰۰۰ تومان ۴۹۰.۰۰۰ تومان
کوثر فلکه آب ۳۹۵.۰۰۰ تومان ۴۳۵.۰۰۰ تومان ۴۸۵.۰۰۰ تومان ۵۴۵.۰۰۰ تومان
حافظ شهید اندرزگو ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۳۸۵.۰۰۰ تومان ۴۳۵.۰۰۰ تومان ۴۹۵.۰۰۰ تومان
المپیا امام رضا ۸ ۳۷۵.۰۰۰ تومان ۴۱۵.۰۰۰ تومان ۴۶۵.۰۰۰ تومان ۵۲۵.۰۰۰ تومان
پارسه دانش غربی ۵/۱ ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۳۷۰.۰۰۰ تومان ۴۲۰.۰۰۰ تومان ۴۸۰.۰۰۰ تومان
میامی امام رضا ۳۵ ۴۳۵.۰۰۰ تومان ۴۵۵.۰۰۰ تومان ۵۰۵.۰۰۰ تومان ۵۶۵.۰۰۰ تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
زیتون خیابان پاسداران ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۳۸۰.۰۰۰ تومان ۴۴۰.۰۰۰ تومان
سیمرغ ۱۷ شهریور ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۳۸۰.۰۰۰ تومان ۴۴۰.۰۰۰ تومان
تهران امام رضا ۸ ۴۹۵.۰۰۰ تومان ۵۱۵.۰۰۰ تومان ۵۶۵.۰۰۰ تومان ۶۲۵.۰۰۰ تومان
هلیا امام رضا ۸ ۳۴۵.۰۰۰ تومان ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۴۱۵.۰۰۰ تومان ۴۷۵.۰۰۰ تومان
پارمیدا امام رضا ۲۴ ۳۴۵.۰۰۰ تومان ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۴۱۵.۰۰۰ تومان ۴۷۵.۰۰۰ تومان
هاترا دانش غربی ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۳۸۵.۰۰۰ تومان ۴۳۵.۰۰۰ تومان ۴۹۵.۰۰۰ تومان
عماد طبرسی ۳۴۵.۰۰۰ تومان ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۴۱۵.۰۰۰ تومان ۴۷۵.۰۰۰ تومان
ابران زمین امام رضا ۸ ۴۷۰.۰۰۰ تومان ۵۰۰.۰۰۰ تومان ۵۵۰.۰۰۰ تومان ۶۰۰.۰۰۰ تومان
آیران امام رضا ۱۰ ۳۴۵.۰۰۰ تومان ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۴۱۵.۰۰۰ تومان ۴۷۵.۰۰۰ تومان
اطلس فلکه آب ۴۸۵.۰۰۰ تومان ۵۰۵.۰۰۰ تومان ۵۵۵.۰۰۰ تومان ۶۱۵.۰۰۰ تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
فردوس امام رضا ۸ ۴۳۵.۰۰۰ تومان ۴۵۵.۰۰۰ تومان ۵۰۵.۰۰۰ تومان ۵۶۵.۰۰۰ تومان
خورشید تابان خیابان پاسداران ۵۰۵.۰۰۰ تومان ۵۲۵.۰۰۰ تومان ۵۷۵.۰۰۰ تومان ۶۳۵.۰۰۰ تومان
تارا چهارراه شهدا ۵۳۵.۰۰۰ تومان ۵۵۵.۰۰۰ تومان ۶۰۵.۰۰۰ تومان ۶۶۵.۰۰۰ تومان
کیانا امام رضا ۲ ۵۳۵.۰۰۰ تومان ۵۵۵.۰۰۰ تومان ۶۰۵.۰۰۰ تومان ۶۶۵.۰۰۰ تومان
الماس ۱ بین امام رضا ۴ و ۶ ۶۳۵.۰۰۰ تومان ۶۵۵.۰۰۰ تومان ۷۰۵.۰۰۰ تومان ۷۶۵.۰۰۰ تومان
الغدیر چهارراه شهدا ۶۳۵.۰۰۰ تومان ۶۵۵.۰۰۰ تومان ۷۰۵.۰۰۰ تومان ۷۶۵.۰۰۰ تومان
بشری بازار سر شور ۶۰۵.۰۰۰ تومان ۶۲۵.۰۰۰ تومان ۶۷۵.۰۰۰ تومان ۷۳۵.۰۰۰ تومان
جواد امام رضا ۳ ۴۸۵.۰۰۰ تومان ۵۰۵.۰۰۰ تومان ۵۵۵.۰۰۰ تومان ۶۱۵.۰۰۰ تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل پرستاره مشکات آریا حافظ سهند عرش کارن ایران زمین
تاریخ پرواز ۱ تیر ۱ تیر ۱ تیر ۱ تیر ۱ تیر ۱ تیر ۱ تیر ۱ تیر
هزینه ۳۰۵.۰۰۰ ۳۹۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰ ۴۵۵.۰۰۰ ۵۱۵.۰۰۰ ۴۶۵.۰۰۰ ۴۷۰.۰۰۰ ۵۲۵.۰۰۰
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت هواپیما ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل سراج کیانا هاترا هلیا اترک الماس۱ تارا
تاریخ پرواز ۱ تیر ۱ تیر ۱ تیر ۱ تیر ۱ تیر ۱ تیر ۱ تیر
هزینه ۴۴۰.۰۰۰ ۵۸۰.۰۰۰ ۴۷۵.۰۰۰ ۴۶۵.۰۰۰ ۷۰۵.۰۰۰ ۶۲۰.۰۰۰ ۶۲۰.۰۰۰
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت هواپیما ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام

تیر

نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل پارس پارسیس درویشی قصر الماس قصر طلایی مدینه الرضا قصر الضیافه
تاریخ پرواز ۱ تیر ۱ تیر ۱ تیر ۱ تیر ۱ تیر ۱ تیر ۱ تیر
هزینه ۶۸۵.۰۰۰ ۶۲۰.۰۰۰ ۷۱۵.۰۰۰ ۷۸۸.۰۰۰ ۷۹۵.۰۰۰ ۷۵۵.۰۰۰ ۸۸۰.۰۰۰
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت هواپیما ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه
فرم درخواست تور :

در صورت تمایل فرم زیر را پر نموده تا کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

کلیه قیمت های فوق مربوط به مبدا حرکت از تهران بوده و برای ایام غیرپیک و عادی محاسبه شده است . لطفا جهت دریافت نرخ دقیق تورها در تاریخ موردنظر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید .  ۲۶۱۲۱۰۱۴ – ۰۲۱       ۸۸۱۷۷۹۲۶ – ۰۲۱

هـتـل هـا

بررسی اجمالی آخرین هتل ها

رستوران های مشهد