جمعه ۰۷ خرداد ۱۳۹۵

تلفن تماس : 14 10 12 26 - 021
Header ad

تورهای مشهد خرداد ماه ۱۳۹۵ 

دو شب و سه روز

نام هتل قطار درجه دو قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی هوائی شب اضافه
آلتون 155.000 تومان 195.000 تومان 270.000 تومان 450.000 تومان 320.000 تومان 35.000 تومان
پرستاره 155.000 تومان 195.000 تومان 270.000 تومان 450.000 تومان 320.000 تومان 35.000 تومان
جمکران 185.000 تومان 225.000 تومان 300.000 تومان 480.000 تومان 360.000 تومان 60.000 تومان
دماوند 155.000 تومان 195.000 تومان 270.000 تومان 450.000 تومان 320.000 تومان 35.000 تومان
سیبا 175.000 تومان 215.000 تومان 290.000 تومان 470.000 تومان 350.000 تومان 55.000 تومان
شارین 155.000 تومان 195.000 تومان 270.000 تومان 450.000 تومان 320.000 تومان 35.000 تومان
شایگان 155.000 تومان 195.000 تومان 270.000 تومان 450.000 تومان 320.000 تومان 35.000 تومان
فیروزکوهی 155.000 تومان 195.000 تومان 270.000 تومان 450.000 تومان 320.000 تومان 35.000 تومان
کامرانیه 185.000 تومان 225.000 تومان 300.000 تومان 480.000 تومان 360.000 تومان 60.000 تومان
مشکات 155.000 تومان 195.000 تومان 270.000 تومان 450.000 تومان 320.000 تومان 35.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام (منو انتخابی)

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
نام هتل قطار درجه دو قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی هوائی شب اضافه
ارگ 175.000 تومان 210.000 تومان 280.000 تومان 470.000 تومان 350.000 تومان 50.000 تومان
اولیاء 185.000 تومان 220.000 تومان 290.000 تومان 480.000 تومان 360.000 تومان 55.000 تومان
آراد 165.000 تومان 200.000 تومان 270.000 تومان 460.000 تومان 340.000 تومان 45.000 تومان
پارساوا 165.000 تومان 200.000 تومان 270.000 تومان 460.000 تومان 340.000 تومان 45.000 تومان
سفیران 185.000 تومان 220.000 تومان 290.000 تومان 480.000 تومان 360.000 تومان 55.000 تومان
سقاء 185.000 تومان 220.000 تومان 290.000 تومان 480.000 تومان 360.000 تومان 55.000 تومان
سینا 225.000 تومان 260.000 تومان 330.000 تومان 520.000 تومان 400.000 تومان 75.000 تومان
صابر 245.000 تومان 280.000 تومان 350.000 تومان 540.000 تومان 420.000 تومان 85.000 تومان
مرمر 225.000 تومان 260.000 تومان 330.000 تومان 520.000 تومان 400.000 تومان 75.000 تومان
منجی 265.000 تومان 300.000 تومان 370.000 تومان 560.000 تومان 440.000 تومان 95.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام (منو انتخابی)

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
نام هتل قطار درجه دو قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی هوائی شب اضافه
المپیا 220.000 تومان 270.000 تومان 320.000 تومان 550.000 تومان 450.000 تومان 90.000 تومان
الوند 155.000 تومان 190.000 تومان 260.000 تومان 450.000 تومان 330.000 تومان 40.000 تومان
امینیان 155.000 تومان 190.000 تومان 260.000 تومان 450.000 تومان 330.000 تومان 40.000 تومان
ایساتیس 175.000 تومان 210.000 تومان 280.000 تومان 470.000 تومان 350.000 تومان 50.000 تومان
پارسه 200.000 تومان 235.000 تومان 305.000 تومان 495.000 تومان 375.000 تومان 68.000 تومان
جوادیه 165.000 تومان 200.000 تومان 270.000 تومان 460.000 تومان 340.000 تومان 45.000 تومان
دانشور 185.000 تومان 220.000 تومان 290.000 تومان 480.000 تومان 360.000 تومان 55.000 تومان
کوثر 185.000 تومان 220.000 تومان 290.000 تومان 480.000 تومان 360.000 تومان 55.000 تومان
میامی 220.000 تومان 270.000 تومان 320.000 تومان 550.000 تومان 450.000 تومان 90.000 تومان
نگین 165.000 تومان 200.000 تومان 270.000 تومان 460.000 تومان 340.000 تومان 45.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام (منو انتخابی)

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
نام هتل قطار درجه دو قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی هوائی شب اضافه
اطلس 280.000 تومان 320.000 تومان 390.000 تومان 580.000 تومان 460.000 تومان 105.000 تومان
آیران 225.000 تومان 260.000 تومان 330.000 تومان 520.000 تومان 400.000 تومان 75.000 تومان
پارمیدا 190.000 تومان 230.000 تومان 300.000 تومان 490.000 تومان 370.000 تومان 60.000 تومان
تهران 290.000 تومان 330.000 تومان 400.000 تومان 590.000 تومان 470.000 تومان 110.000 تومان
زیتون 190.000 تومان 230.000 تومان 300.000 تومان 490.000 تومان 370.000 تومان 60.000 تومان
سیمرغ 190.000 تومان 230.000 تومان 300.000 تومان 490.000 تومان 370.000 تومان 60.000 تومان
عرش 190.000 تومان 230.000 تومان 300.000 تومان 490.000 تومان 370.000 تومان 60.000 تومان
عماد 250.000 تومان 290.000 تومان 360.000 تومان 550.000 تومان 430.000 تومان 90.000 تومان
هاترا 240.000 تومان 280.000 تومان 350.000 تومان 540.000 تومان 420.000 تومان 85.000 تومان
هلیا 250.000 تومان 290.000 تومان 360.000 تومان 550.000 تومان 430.000 تومان 90.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام (منو انتخابی)

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
نام هتل قطار درجه دو قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی هوائی شب اضافه
اترك 470.000 تومان 510.000 تومان 580.000 تومان 770.000 تومان 650.000 تومان 200.000 تومان
الغدیر 385.000 تومان 425.000 تومان 495.000 تومان 685.000 تومان 565.000 تومان 165.000 تومان
ایران 330.000 تومان 370.000 تومان 440.000 تومان 630.000 تومان 510.000 تومان 130.000 تومان
بزرگ سی نور 425.000 تومان 460.000 تومان 530.000 تومان 720.000 تومان 600.000 تومان 175.000 تومان
تارا 330.000 تومان 370.000 تومان 440.000 تومان 630.000 تومان 510.000 تومان 130.000 تومان
جواد 450.000 تومان 490.000 تومان 560.000 تومان 750.000 تومان 630.000 تومان 190.000 تومان
فردوس 334.000 تومان 390.000 تومان 448.000 تومان 710.000 تومان 620.000 تومان 150.000 تومان
كیانا 330.000 تومان 370.000 تومان 440.000 تومان 630.000 تومان 510.000 تومان 120.000 تومان
مشهد 430.000 تومان 470.000 تومان 540.000 تومان 730.000 تومان 610.000 تومان 180.000 تومان
مینو 380.000 تومان 430.000 تومان 480.000 تومان 700.000 تومان 620.000 تومان 155.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه
(هتل های اترک ، ایران ، سی نور ، تارا ، جواد ،مشهد به صورت فولبرد می باشند.)

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
نام هتل قطار درجه دو قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی هوائی شب اضافه
 بین المللی  قصرطلایی 525.000 تومان 575.000 تومان 605.000 تومان 840.000 تومان 740.000 تومان 235.000 تومان
 بین المللی قصر 525.000 تومان 575.000 تومان 605.000 تومان 840.000 تومان 740.000 تومان 235.000 تومان
 پارس 425.000 تومان 475.000 تومان 505.000 تومان 740.000 تومان 660.000 تومان 190.000 تومان
 پردیسان 425.000 تومان 475.000 تومان 505.000 تومان 740.000 تومان 660.000 تومان 190.000 تومان
 كوثرناب 575.000 تومان 625.000 تومان 655.000 تومان 890.000 تومان 790.000 تومان 260.000 تومان
 مجلل درویشی 615.000 تومان 665.000 تومان 695.000 تومان 940.000 تومان 860.000 تومان 265.000 تومان
 مدینه الرضا 629.000 تومان 679.000 تومان 714.000 تومان 945.000 تومان 895.000 تومان 285.000 تومان
 هما 1 485.000 تومان 545.000 تومان 575.000 تومان 810.000 تومان 710.000 تومان 220.000 تومان
 هما 2 475.000 تومان 535.000 تومان 565.000 تومان 800.000 تومان 720.000 تومان 210.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل پرستاره پارسه پارمیدا انقلاب کیان سهند
تاریخ پرواز 6 خرداد 9 خرداد 7 و 9 خرداد 6 خرداد 9 خرداد 7 و 9 خرداد
هزینه 355.000 369.000 409.000 414.000 429.000 449.000
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت هواپیما ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل هلیا کیانا سی نور درویشی قصر طلایی مدینه الرضا
تاریخ پرواز 7 و 9 خرداد 7 و 9 خرداد 7 و 9 خرداد 7 و 9 خرداد 7 و 9 خرداد 7 و 9 خرداد
هزینه 459.000 509.000 559.000 629.000 729.000 822.000
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت هواپیما ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام (به جز هتل درویشی، هتل مدینه الرضا ، قصر طلایی)
هتل درویشی، هتل مدینه الرضا ، قصر طلایی فقط پذیرایی صبحانه دارد

فرم درخواست تور :

در صورت تمایل فرم زیر را پر نموده تا کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

 

اگر اهل مشهد رفتنی ، ثبت نام کن !

نام شما

شماره موبایل شما

آدرس پست الکترونیکی شما

 

Telegram_Messenger

در تلگرام همراه ما باشید !

rs724@