چهارشنبه ۰۱ فروردین ۱۳۹۷

تلفن تماس : 88177926 - 021
Header ad

تورهای مشهد نوروز ۱۳۹۷ 

دو شب و سه روز

نام هتل موقعیت قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
آلتون شیرازی 21 360.000 تومان 440.000 تومان 520.000 تومان 620.000 تومان
جوادیه طبرسی 25 380.000 تومان 460.000 تومان 540.000 تومان 640.000 تومان
سراج طبرسی 16 390.000 تومان 470.000 تومان 550.000 تومان 650.000 تومان
ستارگان امام رضا 5 440.000 تومان 520.000 تومان 600.000 تومان 700.000 تومان
آرین امام رضا 3 460.000 تومان 540.000 تومان 620.000 تومان 720.000 تومان
کارن امام رضا 8 380.000 تومان 460.000 تومان 540.000 تومان 640.000 تومان
ایران زمین امام رضا 2 500.000 تومان 580.000 تومان 660.000 تومان 780.000 تومان
فراز امام رضا 31 420.000 تومان 500.000 تومان 580.000 تومان 680.000 تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
کرانه امام رضا 7 350.000 تومان 430.000 تومان 510.000 تومان 610.000 تومان
بسطامی خیابان اندرزگو 380.000 تومان 460.000 تومان 540.000 تومان 640.000 تومان
شایگان امام رضا 18 360.000 تومان 440.000 تومان 520.000 تومان 640.000 تومان
افتخار امام رضا 19 390.000 تومان 470.000 تومان 550.000 تومان 650.000 تومان
آلتون شیرازی 21 360.000 تومان 440.000 تومان 520.000 تومان 620.000 تومان
شاد فلکه آب 390.000 تومان 470.000 تومان 550.000 تومان 650.000 تومان
سبز میدان توحید 390.000 تومان 470.000 تومان 550.000 تومان 650.000 تومان
آرین امام رضا 3 460.000 تومان 540.000 تومان 620.000 تومان 720.000 تومان
ستارگان امام رضا 5 440.000 تومان 520.000 تومان 600.000 تومان 700.000 تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
آراد دانش غربی 11 400.000 تومان 480.000 تومان 560.000 تومان 660.000 تومان
ارگ امام رضا 11 370.000 تومان 450.000 تومان 530.000 تومان 630.000 تومان
سینا چهارراه خسروی 370.000 تومان 450.000 تومان 530.000 تومان 630.000 تومان
صابر خسروی نو 420.000 تومان 500.000 تومان 580.000 تومان 680.000 تومان
مرمر امام رضا 8 380.000 تومان 460.000 تومان 540.000 تومان 640.000 تومان
انصار شیرازی 3 400.000 تومان 480.000 تومان 560.000 تومان 660.000 تومان
اولیا شیرازی 21 370.000 تومان 450.000 تومان 530.000 تومان 630.000 تومان
منجی بازار رضا 480.000 تومان 560.000 تومان 640.000 تومان 740.000 تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
الوند امام رضا 25 380.000 تومان 460.000 تومان 540.000 تومان 640.000 تومان
جوادیه طبرسی 25 380.000 تومان 460.000 تومان 540.000 تومان 640.000 تومان
ایساتیس امام رضا 34 390.000 تومان 470.000 تومان 550.000 تومان 450.000 تومان
دانشور چمران 8 390.000 تومان 480.000 تومان 550.000 تومان 650.000 تومان
کوثر فلکه آب 390.000 تومان 470.000 تومان 550.000 تومان 450.000 تومان
المپیا امام رضا 8 420.000 تومان 500.000 تومان 580.000 تومان 680.000 تومان
حافظ شهید اندرزگو 460.000 تومان 540.000 تومان 620.000 تومان 720.000 تومان
پارسه دانش غربی 5/1 360.000 تومان 440.000 تومان 520.000 تومان 620.000 تومان
میامی امام رضا 35 460.000 تومان 540.000 تومان 620.000 تومان 720.000 تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
زیتون خیابان پاسداران 420.000 تومان 500.000 تومان 580.000 تومان 680.000 تومان
سیمرغ 17 شهریور 460.000 تومان 540.000 تومان 620.000 تومان 720.000 تومان
تهران امام رضا 8 480.000 تومان 560.000 تومان 640.000 تومان 740.000 تومان
هلیا امام رضا 8 460.000 تومان 540.000 تومان 620.000 تومان 720.000 تومان
عماد طبرسی 440.000 تومان 520.000 تومان 600.000 تومان 700.000 تومان
ابران زمین امام رضا 8 500.000 تومان 580.000 تومان 660.000 تومان 780.000 تومان
آیران امام رضا 10 420.000 تومان 500.000 تومان 580.000 تومان 680.000 تومان
پارمیدا امام رضا 24 460.000 تومان 540.000 تومان 620.000 تومان 720.000 تومان
هاترا دانش غربی 460.000 تومان 540.000 تومان 620.000 تومان 720.000 تومان
اطلس فلکه آب 500.000 تومان 580.000 تومان 660.000 تومان 760.000 تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
فردوس امام رضا 8 580.000 تومان 660.000 تومان 740.000 تومان 840.000 تومان
تارا چهارراه شهدا 640.000 تومان 720.000 تومان 800.000 تومان 900.000 تومان
کیانا امام رضا 2 620.000 تومان 720.000 تومان 780.000 تومان 880.000 تومان
خورشید تابان خیابان پاسداران 500.000 تومان 580.000 تومان 670.000 تومان 770.000 تومان
الماس 1 بین امام رضا 4 و 6 660.000 تومان 740.000 تومان 820.000 تومان 920.000 تومان
الغدیر چهارراه شهدا 520.000 تومان 600.000 تومان 680.000 تومان 780.000 تومان
جواد امام رضا 3 620.000 تومان 700.000 تومان 780.000 تومان 880.000 تومان
بشری بازار سر شور 580.000 تومان 660.000 تومان 720.000 تومان 820.000 تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
پردیسان بزرگراه شهید کلانتری 520.000 تومان 600.000 تومان 680.000 تومان 780.000 تومان
سی نور 17 شهریور 640.000 تومان 720.000 تومان 800.000 تومان 900.000 تومان
آرمان نواب صفوی 640.000 تومان 720.000 تومان 800.000 تومان 900.000 تومان
هما 2 چهارراه خیام 530.000 تومان 610.000 تومان 690.000 تومان 790.000 تومان
پارسیس بلوار امیر المومنین 660.000 تومان 760.000 تومان 820.000 تومان 920.000 تومان
بین المللی قصر بین امام رضا 14 و16 720.000 تومان 800.000 تومان 880.000 تومان 980.000 تومان
مجلل درویشی بین امام رضا 24 و 26 810.000 تومان 890.000 تومان 970.000 تومان 1.070.000 تومان
مدینه الرضا خیابان شیرازی 900.000 تومان 980.000 تومان 1.060.000 تومان 1.160.000 تومان
قصر طلایی بین امام رضا 34 و 36 730.000 تومان 810.000 تومان 890.000 تومان 990.000 تومان
الماس 2 امام رضا 20 720.000 تومان 800.000 تومان 780.000 تومان 880.000 تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل پرستاره مشکات پارسه حافظ سهند پارمیدا ایران زمین اطلس
تاریخ پرواز ۱۰ اسفند ۱۰ اسفند ۱۰ اسفند ۱۰ اسفند ۱۰ اسفند ۱۰ اسفند ۱۰ اسفند ۱۰ اسفند
هزینه ۳۸۰.۰۰۰ ۳۹۵.۰۰۰ ۴۲۵.۰۰۰ ۴۷۰.۰۰۰ ۴۹۰.۰۰۰ ۴۸۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ ۵۲۰.۰۰۰
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت هواپیما ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل هلیا کیانا سینور هما ۲ پارسیس مدینه الرضا قصر الضیافه
تاریخ پرواز ۱۰ اسفند ۱۰ اسفند ۱۰ اسفند ۱۰ اسفند ۱۰ اسفند ۱۰ اسفند ۱۰ اسفند
هزینه ۴۷۰.۰۰۰ ۵۷۰.۰۰۰ ۵۷۰.۰۰۰ ۵۹۵.۰۰۰ ۶۳۵.۰۰۰ ۷۶۰.۰۰۰ ۷۸۵.۰۰۰
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت هواپیما ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام (به جز هتل هما ۲ ، مدینه الرضا ، قصرالضیافه )
هتل هما ۲ ، مدینه الرضا ، قصرالضیافه فقط پذیرایی صبحانه دارد

فرم درخواست تور :

در صورت تمایل فرم زیر را پر نموده تا کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

لطفا صبر کنید

هـتـل هـا

بررسی اجمالی آخرین هتل ها

رستوران های مشهد