پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

تلفن تماس : 80 75 91 25 - 021
Header ad

تورهای مشهد آذر ماه ۱۳۹۶ 

دو شب و سه روز

نام هتل قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی و یا 5 ستاره فدک هوائی شب اضافه
آلتون 195.000 تومان 240.000 تومان 355.000 تومان 345.000 تومان 35.000 تومان
آرام نو 190.000 تومان 230.000 تومان 340.000 تومان 330.000 تومان 30.000 تومان
جمکران 220.000 تومان 260.000 تومان 370.000 تومان 360.000 تومان 48.000 تومان
دماوند 190.000 تومان 230.000 تومان 340.000 تومان 330.000 تومان 30.000 تومان
سیبا 195.000 تومان 240.000 تومان 355.000 تومان 345.000 تومان 35.000 تومان
معجزه 220.000 تومان 260.000 تومان 370.000 تومان 360.000 تومان 48.000 تومان
فیروزکوهی 195.000 تومان 240.000 تومان 355.000 تومان 345.000 تومان 35.000 تومان
کامرانیه 210.000 تومان 250.000 تومان 360.000 تومان 350.000 تومان 40.000 تومان
ستارگان 250.000 تومان 290.000 تومان 400.000 تومان 390.000 تومان 60.000 تومان
شاد 195.000 تومان 240.000 تومان 355.000 تومان 345.000 تومان 35.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام (منو انتخابی)

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
نام هتل قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی و یا 5 ستاره فدک هوائی شب اضافه
ارگ 220.000 تومان 260.000 تومان 370.000 تومان 360.000 تومان 45.000 تومان
اولیاء 240.000 تومان 280.000 تومان 390.000 تومان 380.000 تومان 55.000 تومان
آراد 195.000 تومان 240.000 تومان 355.000 تومان 345.000 تومان 35.000 تومان
پارساوا 230.000 تومان 270.000 تومان 380.000 تومان 370.000 تومان 50.000 تومان
سفیران 195.000 تومان 240.000 تومان 355.000 تومان 345.000 تومان 35.000 تومان
سقاء 220.000 تومان 260.000 تومان 370.000 تومان 360.000 تومان 45.000 تومان
سینا 240.000 تومان 280.000 تومان 390.000 تومان 380.000 تومان 55.000 تومان
صابر 260.000 تومان 300.000 تومان 410.000 تومان 400.000 تومان 65.000 تومان
مرمر 240.000 تومان 280.000 تومان 390.000 تومان 380.000 تومان 55.000 تومان
منجی 300.000 تومان 340.000 تومان 450.000 تومان 440.000 تومان 85.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام (منو انتخابی)

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
نام هتل قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی و یا 5 ستاره فدک هوائی شب اضافه
المپیا 290.000 تومان 330.000 تومان 440.000 تومان 430.000 تومان 80.000 تومان
الوند 230.000 تومان 270.000 تومان 380.000 تومان 370.000 تومان 50.000 تومان
حافظ 260.000 تومان 300.000 تومان 410.000 تومان 400.000 تومان 65.000 تومان
ایساتیس 230.000 تومان 270.000 تومان 380.000 تومان 370.000 تومان 50.000 تومان
پارسه 240.000 تومان 280.000 تومان 390.000 تومان 380.000 تومان 55.000 تومان
جوادیه 220.000 تومان 260.000 تومان 370.000 تومان 360.000 تومان 45.000 تومان
دانشور 260.000 تومان 300.000 تومان 410.000 تومان 400.000 تومان 65.000 تومان
کوثر 250.000 تومان 290.000 تومان 400.000 تومان 390.000 تومان 60.000 تومان
میامی 260.000 تومان 300.000 تومان 410.000 تومان 400.000 تومان 65.000 تومان
نگین 230.000 تومان 270.000 تومان 380.000 تومان 370.000 تومان 50.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام (منو انتخابی)

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
نام هتل قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی و یا 5 ستاره فدک هوائی شب اضافه
اطلس 310.000 تومان 350.000 تومان 460.000 تومان 450.000 تومان 90.000 تومان
آیران 250.000 تومان 290.000 تومان 400.000 تومان 390.000 تومان 60.000 تومان
پارمیدا 270.000 تومان 310.000 تومان 420.000 تومان 410.000 تومان 70.000 تومان
تهران 300.000 تومان 340.000 تومان 450.000 تومان 440.000 تومان 85.000 تومان
زیتون 220.000 تومان 260.000 تومان 370.000 تومان 360.000 تومان 45.000 تومان
سیمرغ 220.000 تومان 260.000 تومان 370.000 تومان 360.000 تومان 45.000 تومان
عرش 260.000 تومان 300.000 تومان 410.000 تومان 400.000 تومان 60.000 تومان
عماد 270.000 تومان 310.000 تومان 420.000 تومان 410.000 تومان 70.000 تومان
هاترا 300.000 تومان 340.000 تومان 450.000 تومان 440.000 تومان 85.000 تومان
هلیا 270.000 تومان 310.000 تومان 420.000 تومان 410.000 تومان 70.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام (منو انتخابی)

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
نام هتل قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی و یا 5 ستاره فدک هوائی شب اضافه
اترك 520.000 تومان 560.000 تومان 670.000 تومان 660.000 تومان 195.000 تومان
الغدیر 450.000 تومان 490.000 تومان 600.000 تومان 590.000 تومان 160.000 تومان
ایران 470.000 تومان 510.000 تومان 620.000 تومان 610.000 تومان 170.000 تومان
بزرگ سی نور 450.000 تومان 490.000 تومان 600.000 تومان 590.000 تومان 160.000 تومان
تارا 330.000 تومان 370.000 تومان 480.000 تومان 470.000 تومان 100.000 تومان
جواد 450.000 تومان 490.000 تومان 600.000 تومان 590.000 تومان 160.000 تومان
فردوس 490.000 تومان 530.000 تومان 640.000 تومان 630.000 تومان 180.000 تومان
كیانا 390.000 تومان 430.000 تومان 540.000 تومان 530.000 تومان 135.000 تومان
مشهد 470.000 تومان 510.000 تومان 620.000 تومان 610.000 تومان 170.000 تومان
الماس 450.000 تومان 490.000 تومان 600.000 تومان 590.000 تومان 160.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه
(هتل های اترک ، ایران ، سی نور ، تارا ، جواد ،مشهد و الماس به صورت فولبرد می باشند.)

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
نام هتل قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی و یا 5 ستاره فدک هوائی شب اضافه
آرمان 360.000 تومان 400.000 تومان 510.000 تومان 500.000 تومان 230.000 تومان
 بین المللی  قصرطلایی 490.000 تومان 530.000 تومان 640.000 تومان 630.000 تومان 180.000 تومان
بین المللی قصر 480.000 تومان 520.000 تومان 630.000 تومان 620.000 تومان 175.000 تومان
 پارس 470.000 تومان 510.000 تومان 620.000 تومان 610.000 تومان 170.000 تومان
 پردیسان 470.000 تومان 510.000 تومان 620.000 تومان 610.000 تومان 170.000 تومان
 كوثرناب 510.000 تومان 550.000 تومان 660.000 تومان 650.000 تومان 190.000 تومان
 مجلل درویشی 480.000 تومان 520.000 تومان 630.000 تومان 620.000 تومان 175.000 تومان
 مدینه الرضا 530.000 تومان 570.000 تومان 680.000 تومان 670.000 تومان 200.000 تومان
 هما 1 450.000 تومان 490.000 تومان 600.000 تومان 590.000 تومان 155.000 تومان
 هما 2 480.000 تومان 520.000 تومان 630.000 تومان 620.000 تومان 175.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل پرستاره حافظ انقلاب پارمیدا سهند منجی جواهر شرق کیان
تاریخ پرواز 3 آذر 3 آذر 3 آذر 3 آذر 3 آذر 3 آذر 3 آذر 3 آذر
هزینه 320.000 355.000 345.000 365.000 415.000 410.000 420.000 375.000
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت هواپیما ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل توس تارا درویشی قصر الماس رضویه سی نور الماس قصر طلایی
تاریخ پرواز 3 آذر 3 آذر 3 آذر 3 آذر 3 آذر 3 آذر 3 آذر 3 آذر
هزینه 650.000 425.000 585.000 625.000 455.000 495.000 525.000 640.000
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت هواپیما ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام (به جز هتل قصرالماس ، درویشی ، قصر طلایی)
هتل قصرالماس، هتل درویشی ، قصر طلایی فقط پذیرایی صبحانه دارد

فرم درخواست تور :

در صورت تمایل فرم زیر را پر نموده تا کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

لطفا صبر کنید

هـتـل هـا

بررسی اجمالی آخرین هتل ها

رستوران های مشهد

اگر اهل مشهد رفتنی ، ثبت نام کن !

نام شما

شماره موبایل شما

آدرس پست الکترونیکی شما

 

Telegram_Messenger

در تلگرام همراه ما باشید !

rs724@