پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

تلفن تماس : 80 75 91 25 - 021
Header ad

تورهای مشهد اسفند ماه ۱۳۹۵ 

دو شب و سه روز

نام هتل قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی و یا 5 ستاره فدک هوائی شب اضافه
آلتون 280.000 تومان 330.000 تومان 510.000 تومان 450.000 تومان 60.000 تومان
آرام نو 260.000 تومان 410.000 تومان 490.000 تومان 430.000 تومان 50.000 تومان
جمکران 330.000 تومان 380.000 تومان 560.000 تومان 500.000 تومان 85.000 تومان
دماوند 270.000 تومان 320.000 تومان 500.000 تومان 460.000 تومان 55.000 تومان
سیبا 280.000 تومان 330.000 تومان 510.000 تومان 450.000 تومان 60.000 تومان
معجزه 300.000 تومان 350.000 تومان 530.000 تومان 470.000 تومان 70.000 تومان
شایگان 280.000 تومان 330.000 تومان 510.000 تومان 450.000 تومان 60.000 تومان
فیروزکوهی 280.000 تومان 330.000 تومان 510.000 تومان 450.000 تومان 60.000 تومان
کامرانیه 300.000 تومان 350.000 تومان 530.000 تومان 470.000 تومان 70.000 تومان
مشکات 260.000 تومان 310.000 تومان 490.000 تومان 430.000 تومان 55.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام (منو انتخابی)

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
نام هتل قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی و یا 5 ستاره فدک هوائی شب اضافه
ارگ 300.000 تومان 350.000 تومان 530.000 تومان 470.000 تومان 70.000 تومان
اولیاء 310.000 تومان 360.000 تومان 540.000 تومان 480.000 تومان 75.000 تومان
آراد 260.000 تومان 310.000 تومان 490.000 تومان 430.000 تومان 50.000 تومان
پارساوا 280.000 تومان 330.000 تومان 510.000 تومان 450.000 تومان 60.000 تومان
سفیران 280.000 تومان 330.000 تومان 510.000 تومان 450.000 تومان 60.000 تومان
سقاء 280.000 تومان 330.000 تومان 510.000 تومان 450.000 تومان 60.000 تومان
سینا 310.000 تومان 360.000 تومان 540.000 تومان 480.000 تومان 75.000 تومان
صابر 340.000 تومان 390.000 تومان 570.000 تومان 510.000 تومان 90.000 تومان
مرمر 330.000 تومان 380.000 تومان 560.000 تومان 500.000 تومان 85.000 تومان
منجی 400.000 تومان 450.000 تومان 630.000 تومان 570.000 تومان 120.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام (منو انتخابی)

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
نام هتل قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی و یا 5 ستاره فدک هوائی شب اضافه
المپیا 380.000 تومان 430.000 تومان 610.000 تومان 550.000 تومان 110.000 تومان
الوند 280.000 تومان 330.000 تومان 510.000 تومان 450.000 تومان 60.000 تومان
حافظ 320.000 تومان 370.000 تومان 550.000 تومان 490.000 تومان 80.000 تومان
ایساتیس 280.000 تومان 330.000 تومان 510.000 تومان 450.000 تومان 60.000 تومان
پارسه 320.000 تومان 370.000 تومان 550.000 تومان 490.000 تومان 80.000 تومان
جوادیه 280.000 تومان 330.000 تومان 510.000 تومان 450.000 تومان 60.000 تومان
دانشور 290.000 تومان 340.000 تومان 520.000 تومان 460.000 تومان 65.000 تومان
کوثر 320.000 تومان 370.000 تومان 550.000 تومان 490.000 تومان 80.000 تومان
میامی 400.000 تومان 450.000 تومان 630.000 تومان 570.000 تومان 120.000 تومان
نگین 260.000 تومان 310.000 تومان 490.000 تومان 430.000 تومان 50.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام (منو انتخابی)

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
نام هتل قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی و یا 5 ستاره فدک هوائی شب اضافه
اطلس 400.000 تومان 450.000 تومان 630.000 تومان 570.000 تومان 120.000 تومان
آیران 380.000 تومان 430.000 تومان 610.000 تومان 550.000 تومان 110.000 تومان
پارمیدا 340.000 تومان 390.000 تومان 570.000 تومان 510.000 تومان 90.000 تومان
تهران 380.000 تومان 430.000 تومان 610.000 تومان 550.000 تومان 110.000 تومان
زیتون 260.000 تومان 310.000 تومان 490.000 تومان 430.000 تومان 50.000 تومان
سیمرغ 260.000 تومان 310.000 تومان 490.000 تومان 430.000 تومان 50.000 تومان
عرش 290.000 تومان 340.000 تومان 520.000 تومان 460.000 تومان 65.000 تومان
عماد 420.000 تومان 470.000 تومان 650.000 تومان 590.000 تومان 130.000 تومان
هاترا 400.000 تومان 450.000 تومان 630.000 تومان 570.000 تومان 120.000 تومان
هلیا 360.000 تومان 410.000 تومان 590.000 تومان 520.000 تومان 100.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام (منو انتخابی)

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
نام هتل قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی و یا 5 ستاره فدک هوائی شب اضافه
اترك 580.000 تومان 630.000 تومان 820.000 تومان 750.000 تومان 210.000 تومان
الغدیر 500.000 تومان 550.000 تومان 730.000 تومان 670.000 تومان 170.000 تومان
ایران 440.000 تومان 490.000 تومان 670.000 تومان 610.000 تومان 140.000 تومان
بزرگ سی نور 530.000 تومان 580.000 تومان 760.000 تومان 700.000 تومان 185.000 تومان
تارا 440.000 تومان 490.000 تومان 670.000 تومان 610.000 تومان 140.000 تومان
جواد 600.000 تومان 650.000 تومان 840.000 تومان 770.000 تومان 220.000 تومان
فردوس 600.000 تومان 650.000 تومان 840.000 تومان 770.000 تومان 220.000 تومان
كیانا 460.000 تومان 510.000 تومان 690.000 تومان 630.000 تومان 150.000 تومان
مشهد 520.000 تومان 570.000 تومان 750.000 تومان 690.000 تومان 180.000 تومان
الماس 500.000 تومان 550.000 تومان 730.000 تومان 670.000 تومان 170.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه
(هتل های اترک ، ایران ، سی نور ، تارا ، جواد ،مشهد و الماس به صورت فولبرد می باشند.)

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
نام هتل قطار درجه یک 6 تخته قطار درجه یک 4 تخته قطار مجلل زندگی و یا 5 ستاره فدک هوائی شب اضافه
آرمان 660.000 تومان 710.000 تومان 890.000 تومان 830.000 تومان 250.000 تومان
 بین المللی  قصرطلایی 685.000 تومان 730.000 تومان 910.000 تومان 850.000 تومان 260.000 تومان
بین المللی قصر 630.000 تومان 680.000 تومان 840.000 تومان 740.000 تومان 235.000 تومان
 پارس 540.000 تومان 560.000 تومان 740.000 تومان 660.000 تومان 190.000 تومان
 پردیسان 540.000 تومان 560.000 تومان 740.000 تومان 660.000 تومان 190.000 تومان
 كوثرناب 690.000 تومان 760.000 تومان 890.000 تومان 790.000 تومان 260.000 تومان
 مجلل درویشی 690.000 تومان 740.000 تومان 940.000 تومان 860.000 تومان 265.000 تومان
 مدینه الرضا 730.000 تومان 780.000 تومان 945.000 تومان 895.000 تومان 285.000 تومان
 هما 1 600.000 تومان 650.000 تومان 810.000 تومان 710.000 تومان 220.000 تومان
 هما 2 580.000 تومان 630.000 تومان 800.000 تومان 720.000 تومان 210.000 تومان
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه

توجه :
1 - مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق 2 تخته می باشد.
2 - نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل پرستاره حافظ انقلاب پارمیدا سهند منجی جواهر شرق کیان
تاریخ پرواز 15 اسفند 16 اسفند 16 اسفند 16 اسفند 16 اسفند 16 اسفند 16 اسفند 16 اسفند
هزینه 320.000 355.000 345.000 365.000 415.000 410.000 420.000 375.000
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت هواپیما ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل توس تارا درویشی قصر الماس رضویه سی نور الماس قصر طلایی
تاریخ پرواز 16 اسفند 16 اسفند 16 اسفند 16 اسفند 16 اسفند 16 اسفند 16 اسفند 16 اسفند
هزینه 650.000 425.000 585.000 625.000 455.000 495.000 525.000 640.000
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور : بلیت رفت و برگشت هواپیما ، 2 شب و 3 روز اقامت ، صبحانه بوفه - ناهار - شام (به جز هتل قصرالماس ، درویشی ، قصر طلایی)
هتل قصرالماس، هتل درویشی ، قصر طلایی فقط پذیرایی صبحانه دارد

فرم درخواست تور :

در صورت تمایل فرم زیر را پر نموده تا کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

هـتـل هـا

بررسی اجمالی آخرین هتل ها

رستوران های مشهد

 

اگر اهل مشهد رفتنی ، ثبت نام کن !

نام شما

شماره موبایل شما

آدرس پست الکترونیکی شما

 

Telegram_Messenger

در تلگرام همراه ما باشید !

rs724@